Skip navigation

Felelősségteljes beszerzés

Felelősségvállalás.

Dyson porszívó belsejének vázlata

A tervezőasztalon túl.

Mint minden ellátási lánc, a miénk is összetett rendszer. Ahhoz, hogy heti 260,000 készülék legyártását megvalósíthassuk, vállalatunk világszerte több száz beszerzővel működik együtt.

A Dyson vállalat és annak beszerzői felelősséget vállalnak a környezetvédelem, illetve a Dyson készülékek és alkatrészek gyártásában részt vevő személyek iránt. Felelősségvállalásunk ezen a téren hosszútávú és folyamatos, hiszen mindig van és lesz jobb megoldás.

Dyson robot szemét tartó mérnök

Elhivatottság és motiváció.

Kizárólag olyan beszerzőkkel kívánunk együttműködni, melyek egyaránt elhivatottak a fejlődés iránt. Elvárjuk tőlük, hogy a nemzetközi munka- és egészségvédelmi, munkajogi és környezetvédelmi követelményeknek maradéktalanul tegyenek eleget.

Beszerzőink kötelesek olyan etikai és környezetvédelmi elveknek megfelelni, melyek széles körű követelményeket támasztanak feléjük, többek között a munkaidő, gyülekezési szabadság, környezetvédelmi felügyelet, vagy a tisztességes fegyelmi gyakorlatok terén.

Dyson vezeték nélküli porszívó alkatrészekre bontva

Valóra váltjuk az álmokat.

Vállalatunk Társadalmi Felelősségvállalási részlege együttműködik a beszerzőkkel annak érdekében, hogy a kódexekben meghatározottak a távolból végzett felmérések, könyvvizsgálatok és terepszemlék által megvalósuljanak. Amennyiben a beszerző követelményeinknek nem felel meg, olyan beszerzőhöz fordulunk, amely azokat teljesíteni képes.

Modernkori rabszolgaság és emberkereskedelem elleni nyilatkozatunk részletesen tárgyalja vállalatunk felelősségteljes beszerzésre vonatkozó tevékenységét.

Tudósok labóratóriumi alkatrész-tesztelés során

Beépített biztonság.

Valamennyi Dyson alkatrész köteles megfelelni az Európai Parlament és a Tanács egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvének (RoHS irányelv). A Dyson vállalat a REACH-rendelet (Vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet) követelményeinek egyaránt megfelel.

A Dyson tesztelési létesítménye

Következő

A jövő gyártása

A jövő gyártása