Általános Szerződési Feltételek

A webáruház üzemeltetője, a termékek értékesítője: Kávé & Hűtő Profi Kft. 1118, Budapest Budaörsi út 46.

Szolgáltató, megnevezése:


A Kávé & Hűtő Profi Kft. kiállítótermének elérhetősége:

Ideiglenes cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 9.00-18.00
Email: marketing@khprofi.hu
Telefon/Fax: +36 1 248 0095 / 96

A Kávé & Hűtő Profi Kft. hivatalos adatai:Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Adószám: 13798699-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-873801
Bankszámlaszám: Oberbank 18400010-03563961-60100019
Telefonos elérhetőségünk: +361 248 00 95
Ez a szám hétköznap 9:00 - 18:00 -ig hívható
Képviseli: Debreceni-Költő Nikoletta
Elérhetősége: info@khprofi.hu
Email: marketing@khprofi.hu
Telefon/Fax: +36 1 248 0095 / 96

Vásárlás

A dyson.hu-n történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az áruház üzletszabályzatát és tisztában van a rendelés menetével. (Ezzel létrejön a szerződés a távol lévő felek között - kivéve olyan termékeknél, amely előleg fizetéséhez kötött, ezen termékeknél az előleg összegének számlánkra történő beérkezésével jön létre a szerződés. Ezt a szerződést írásban az Kávé & Hűtő Profi Kft nem iktatja, de a rendelés adatai később bármikor visszakereshetőek. A szerződés nyelve magyar.)

Garancia

A www.dyson.hu webáruház üzemeltetője a Kávé & Hűtő Profi Kft. a Dyson márka hivatalos magyarországi forgalmazója. A garanciával és jótállással kapcsolatos kötelezettség a Kávé & Hűtő Profi Kft-t, mint forgalmazót terheli.

Cégünk az általa forgalmazott vezetékes porszívó készülékekre 5 év, minden egyéb készülékre 2 év garanciát biztosít. Kiegészítők esetén a garancia 0,5 év.

A Dyson Supersonic Professional hajszárítóra szalon/fodrászati körülmények közötti használat esetén 1 év a garancia, otthoni körülmények közötti, tehát napi maximum 2 óra használat esetén pedig 2 év. Az egyéb Dyson Supersonic hajszárítókra szalon/fodrászati körülmények közötti használat esetén 1 év a garancia, otthoni körülmények közötti használat esetén pedig 2 év. A tartozékokra minden esetben 2 év a garancia.

Amennyiben az átvett árucikk hibás vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük 3 napon belül (72 óra). Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és az eredeti számla megléte esetén lehetséges. Ha valamilyen problémát, hibát fedez fel a kiszállított vagy átvett termékben, írja meg az info@khprofi.hu e-mail címre. A termék futárszolgálattól való átvételekor a csomagot tételesen ellenőrizni kell, hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt alá kell írni. Ezt követően szállítási hiányosságokra, szállítás közbeni sérülésre vonatkozó reklamációt a Kávé & Hűtő Profi Kft. már nem tud elfogadni.

Weboldalunkon megjelenített elektronikus berendezésekre forgalmazói garancia vonatkozik, amely a magyar jogszabályok szerint 1+1 éves Garanciát illetve jótállást jelent. A termékben felmerülő rendeltetésszerű használatból eredő károkért garanciát vállalunk.(A szavatossági és jótállási felelősségre a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak)

A rendeltetésszerű használat megállapításáért felelős szervizünk: Kávé Profi Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 42. Tel: +36306490035, Email: info@kaveprofi.hu.

Garancia érvényesítéséhez szüksége lesz a termék vásárláskor kiállított számlájára, és/vagy a termékhez csatolt jótállási jegyre.

Garanciával kapcsolatos ügyintézés: Kávé Profi Kft. 1118 Budapest, Budaörsi út 42. Tel: +36306490035, Email: info@kaveprofi.hu.

Internetes vásárlás esetén biztosított elállási/Felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezik.

A határon átnyúló vásárlást a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv szabályozza.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhat a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak kipróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után köteles haladéktalanul dönteni a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről. Amennyiben a döntés alapján nincsen szüksége a termékre, ezt követően már azt ne használja, óvja meg állagát, hogy minél jobb állapotban tudja azt visszajuttatni. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik az eladó felé, és azt köteles megtéríteni részére. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kávé & Hűtő Profi Kft 1118 Budapest, Budaörsi út 46. info@khprofi.hu +3612480095. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, eredeti, sértetlen állapotban, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A forgalmazó kizárólag sérülésmentes hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A termék visszaküldéséről a vásárlónak kell gondoskodnia, ennek közvetlen költségét is Ő viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ennek megállapítását cégünk fenntartja magának.

A termékek leírásánál szerepeltett képek illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget www.dyson.hu-n megjelenő termékkép és annak tényleges kinézete közötti különbségből kifolyólag.

Amennyiben az ár hibásan kerül feltüntetésre a www.dyson.hu-n, akkor a Szolgáltató nem kötelezhető a termék megjelölt ár melletti szállítására, hanem ajánlatot tehet a termék helyes áron való szállítására. Természetesen a Felhasználó a tudomására hozott helyes ár ismeretében elállhat vásárlási szándékától.

Rendelés menete

A www.dyson.hu webáruházban való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez, vásárláshoz nem szükséges a regisztráció.

A www.dyson.hu honlapon bemutatott árukínálat nem képez Szállítóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógusnak minősül. Az abban szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Szállító az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A dyson.hu webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. Az árak egy darab termékre vonatkozhatnak.

A termékek megvásárlásához a Megrendelő felhasználó a „Kosárba teszem” ikonra kattintva behelyezi azt a ’Kosár’-ba.

Ekkor megjelenik kosarának részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosarába addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmának ellenőrzése után, megrendeléshez kattintson a ’Megrendelés’ gombra. A rendeléshez szükséges további adatok:

A szállítási, fizetési mód kiválasztása

A szállításra lehetőség van GLS futárral és lehetőség van a termék személyesen, üzletünkben történő átvételére is

A fizetetés szállítási módtól függően lehetséges bankkártyával előre, vagy személyesen, készpénzzel A szállítási és fizetési mód megadása után, a szállítási díjjal kalkulált vételár ellenőrzés után a „Megrendelés” gombra kattintva lesz lehetősége megadni a vásárláshoz szükséges személyes, számlázási és szállítási adatait, melyek a következők:

• Telefonszám
• Email cím:
Számlázási adatok:
• Attól függően, hogy céges számlára vásárol (ennek jelzését az erre szolgáló négyzet bejelölésével jelezheti a Számlázási adatok felirat mellett az oldalon)
Céges vásárlás esetén:
• Számlázási név
• Adószám
• Számlázási cím
• Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,

A Felek között a fentiek alapján nem jön létre írásba foglalt szerződés, azonban a rendelés rögzítésre kerül és utóbb is hozzáférhető. A felek között létrejövő szerződéses jogviszony az abban vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig tartó határozott időre jön létre. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott termék vonatkozásában a fogyasztó valamennyi fizetési kötelezettsége teljesítése után, a termék kiszállítását követő átvételének időpontja. A felek közötti szerződéses jogviszony vonatkozásában a magyar nyelv az alkalmazandó. Az elektronikus rögzítés során felmerülő hibák a rendelés leadását megelőzően az internetes felületen történő visszalépéssel javíthatóak. A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez.

Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a webáruháztól e-mailben.

A Megrendelő köteles a webáruházban megrendelt és a megadott címre kiszállított termék átvételével egyidejűleg, a Kávé&Hűtő Profi Kft által küldött számlán feltüntetett összesített vételárat és szállítási költséget készpénzben a kézbesítő futárnak kifizetni vagy van lehetőség a bankkártyás fizetési módra is a SIMPLE rendszerek segítségével.

5. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

A személyes, számlázási, szállítási adatok megadása és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadását követően a „Megrendelem” gombra kattintva érkezünk a vásárlás összesítő oldalára, majd kerül továbbításra a online bankkártyás fizetést biztosító felületre.

A fizetési portálokon beazonosítható az elfogadott bankkártyák típusa.

A bankkártyaszám részhez kérjük írja be a bankkártyája első oldalán szereplő számsort. A lejártai dátumnál kérjük tüntesse fel, hogy meddig érvényes a bankkártyája, ezt szintén az első oldalon találja. A fizetéshez szükséges kártya hátoldalán szereplő 3 számjegyű ellenőrzőkód beírása. Kérjük, minden esetben várja meg a fizetés lezárulását, mielőtt továbbkattintana.

A fizetés sikerességéről a webáruház rendszere e-mailben tájékoztatja Önt.

A Kávé&Hűtő Profi Kft. webáruház rendszere bankkártyája adataihoz nem fér hozzá, és nem tárolja azokat. A bankkártya kibocsátója további díjat, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti adót, számíthat fel. A bankkártyás előre fizetésre tekintettel a fogyasztó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem köteles.

6. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS/SZEMÉLYES ÁRUÁTVÉTEL

Személyes átvételi lehetőség választása esetén az árut üzletünkben (1118. Budapest, Budaörsi út 46.) veheti át. Áruátvétel munkanapokon, munkaidőben (9-18:00), előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges (Tel: +361 248 0095). A rendeléseket hétvégén nem áll módunkban kiadni.

a Kávé & Hűtő Profi Kft. a Dyson márka hivatalos magyarországi forgalmazója, kiszállításait a GLS Futárszolgálat végzi.

Az "A" szállítási kategóriába tartozó (raktáron lévő) termékek szállítása:

Ezeket a termékeket a GLS futárszolgálat kézbesíti Magyarország területén, a szállítási költséget a megrendelés előtt, a kosárban láthatja. 50.000.- Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás díját a dyson.hu átvállalja. A kiszállítás munkanapokon, munkaidőben (8.00-17.00 óráig) történik. 50 kg felett a futárszolgálat nem szállít, ez esetben egyedi szállítási díjat kell kérnie tőlünk.

A termék átvételekor a csomagot tételesen ellenőrizni kell, hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt alá kell írnia. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a dyson.hu már nem tud elfogadni. A szállítócéggel lehetőség van időpont egyeztetésre, amit a megjegyzés rovatban kell jelezni. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd még két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására.

A "B" szállítási kategóriába tartozó (raktáron nem lévő) termékek szállítása:

Az áruházban megadott termékek árai ÁFA-s fogyasztói árak, a kiszállítási költséget nem tartalmazzák. A rendelés leadásakor választhat a lakcímre történő kiszállítás és a személyes áruátvétel között, ez utóbbi esetben természetesen nincsen szállítási költség.

Az áru raktárunkba való beérkezéséről e-mailen és telefonon is értesítjük. Kiszállítás igénylése esetén az értesítést követő 5 munkanapon belül biztosítania kell az áru fogadását, amihez szükséges az értesítéskor kiküldött végszámla azonnali kiegyenlítése. A kiszállítás megszervezése az összeg bankszámlánkra történő beérkezése után történik, ettől számított 3 munkanapon belül vállaljuk az áru helyszínre történő kiszállítását. Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor átvételi elismervényen igazolni kell. A szállítási címet utólag, akár a kiszállitás előtt is módosíthatja, ez esetben viszont a címváltozásból eredő kiszállitási dij különbséget ki kell fizetnie.

A dyson.hu csak a kiszállitás napját tudja előre meghatározni, a kiszállitás pontos időpontját nem. Munkatársunk amilyen hamar lehetséges, az odaérkezés előtt értesíti a várható érkezési időpontról. Amennyiben a kölcsönösen egyeztetett kiszállitási időpont ellenére mégsem tartózkodik a megadott szállítási címen, az ebből eredő veszteséget köteles megtéríteni.

Személyes áruátvétel:

Személyes átvétel esetén az áru megérkezéséről történő értesítést követő 5 munkanapon belül gondoskodnia kell a termék üzletünkből történő elszállításáról. Ezen idő túllépése esetén napi 400 HUF + ÁFA tárolási díjat kell fizetni az áruátvételkor. A üzletünkben (1118. Budapest, Budaörsi út 46.) való áruátvétel munkanapokon, munkaidőben, előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges. Hétvégén nem tudunk kiadni.

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Kávé & Hűtő Profi Kft., (1118 Budapest, Budaörsi út 46.) adatkezelő által a dyson.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

BIG FISH Payment Services Kft. adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Kávé & Hűtő Profi Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 46.) által a(z) ttps://www.dyson.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e- mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.”

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános irányelvek

    • Személyes adatokat csak a hatályos törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
    • Személyes adatokat csak hozzájárulás esetén adunk át harmadik félnek.
    • Az általunk kezelt személyes adatokat semmilyen esetben sem értékesítjük harmadik fél számára.
    • Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
    • Hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez előzetesen és egyértelműen hozzájárult.
    • Az érintettek bármikor kérhetik a róluk tárolt adatok megtekintését, módosítását, törlését.

2. Társaságunk (adatkezelő, Szolgáltató) adatai, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: KÁVÉ & HŰTŐ PROFI Kft.
Az adatkezelő elérhetősége: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Telefon: +36 1 248 0095
E-mail: info@khprofi.hu
Web: https://dyson.hu

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://dyson.hu/oldal/adatkezelesi-szabalyzat weboldalon történik.

3. Definíciók a GDPR (Rendelet) szerint

3.1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

3.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és az adatok feldolgozója

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Az adott személyes adat feldolgozója

Név

Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

GLS futárszolgálat

E-mail cím

Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

GLS futárszolgálat

Telefonszám

Kapcsolattartás, felmerülő kérdések egyeztetése.

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulása.

GLS futárszolgálat

Számlázási név és cím

Szabályszerű számla kiállítása, szerződés létrehozása, majd teljesítése.

Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Autoritás-Soft Kft
Ferbal Kft.
InCash Ügyvitel Zrt.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A megrendelt áru kiszállításáig.

Szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

GLS futárszolgálat

A vásárlás/regisztráció időpontja

A hozzájárulás bizonyítása.

Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

A hozzájárulás bizonyítása.

Az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

 

Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló valamennyi személy.

A személyes adatokat csak és kizárólag az „Az adott személyes adat feldolgozója” oszlopban feltüntetett harmadik féllel osztjuk meg, a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének érdekében.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai, feladatai

Tárhely-szolgáltató
Név: NETFORT Bt.
Cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp 17. IV/25.
Telefon: +36-30/530-2953
E-mail: kapcsolat@netfort.hu
Web: www.netfort.hu
Adószám: 21425893-2-02
Cégjegyzékszám: 02-06-070868

Könyvelési feladatok
Név: Autoritás-Soft Kft
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C III. emelet

Futárszolgálat
Név: GLS futárszolgálat
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Könyvvizsgálat:
Név: Ferbal Kft. 
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C III. emelet 

Számlázási feladatok
Név: InCash Ügyvitel Zrt.
Cím: 1139 Budapest, Forgách u. 19.

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatos szolgáltatások:
Név: OTP Bank Nyrt.
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

6. Cookie-k (sütik) kezelése

6.1 Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az érintett eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

6.2. A cookie-k kezelésének jogszabályi háttere és jogalapja

Webáruházakra  jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A 6.3-as pontban, a cookie-knál jelölt adatok.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.

6.3 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a weboldal az alábbi cookie-kat használja:

 • Az oldal megfelelő használatához szükséges cookie-k: PHPSESSID munkamenet végéig), login_attempts (15 perc), dysonwebshop (munkamenet végéig), dysonwebshopcsrf (2 óra), dysonwebshopCookiePol (25 év)
  A cookie-k a vásárláshoz szükségesek, a kosárban található termékek megjegyzéséhez és a kosár megfelelő működéséhez szükségesek.
  A dysonwebshopCookiePol azt tárolja, hogy a felhasználó elfogadta-e a cookie szabályzatot.
 • Google Analytics cookie-k (bővebb információ: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu):
  __utma: 2 év: A felhasználók, munkamenetek megkülönböztetésére szolgál.
  __utmb: 30 perc: Új munkamenetek, látogatók megkülönböztetésére szolgál.
  __utmc: A munkamenet végéig: Új munkamenetek, látogatások megkülönböztetésére szolgál.
  __utmt_UA-8093931-25: 10 perc: A túl sok kérés meggátolására szolgál.
  __utmz: 6 hónap: Tárolja, hogy a felhasználó hogyan jutott el a weboldalra.
  _dc_gtm_UA-12195323-21: 1 perc: A látogatók felismerésére szolgál név, nem, érdeklődés alapján a Google Tag Manager és a Doubleclick segítségével.
  _ga: 2 év: A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
  _gat: 1 perc: A túl sok kérés meggátolására szolgál.
  _gcl_au: 3 hónap :A Google AdSense használja a hirdetések célzásához.
  _gid: 24 óra: A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
  1P_JAR: 1 hónap: Információkat tárol arról, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalt, és arról, hogy a felhasználó milyen hirdetéseket láthatott, mielőtt a weboldalra jutott.
  CONSENT: 18 év:  A felhasználó azonosítására szolgál. 
  IDE: A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie neve „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol. Más Google-termékek (mint például a YouTube) sokszor szintén ezeket a cookie-kat használják, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg Önnek.
  NID: A NID cookie egy egyedi azonosítót tartalmaz, amelyet a Google az Ön preferenciáinak – például az előnyben részesített nyelv (pl. a magyar), a keresési találatok megjeleníteni kívánt száma (pl. 10 vagy 20), vagy, hogy bekapcsolja-e a Google Biztonságos keresés szűrőt – és egyéb adatainak tárolására használ.
 • Facebook cookie-k:
  _fbp: 3 hónap: A felhasználó azonosítója.
  fr: 3 hónap: A felhasználó titkosított azonosítója.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.


Amennyiben érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az érintett számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
    • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
    • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
    • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
    • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

7. Google Analytics

7.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
7.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
7.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
7.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1118 Budapest Budaörsi út 46. címen,
telefonon  (+36) 1 248 0095 a számon.

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8.1. Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

8.3. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

8.4. Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

8.5. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Az érintettek jogai

9.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.

9.2 Helyesbítés joga
A Szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

9.3 Zárolás joga
A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.4 Törléshez való jog
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.5 Eljárási szabályok
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

9.6 Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

9.7. Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az érintett által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

9.8 Kártérítés és sérelmi díj
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.9 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.10 Panasz
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +361/391-1400
Fax: +361/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 

10. Adatbiztonság

A szolgáltató úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A szolgáltató, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:
    • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
    • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
    • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A szolgáltató és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz,
továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

11. Az adatkezelési tájékoztatóhoz felhasznált hatályos jogszabályok

    • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
    • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
    • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
    • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
    • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
    • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
    • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
    • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
    • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről , védelméről és az adatok szabad áramlásáról

2020-07-31

Könnyen kapcsolatba léphet velünk

Telefon +36 1 248-0095