A Dyson adatvédelmi nyilatkozat
 

Bevezető

 

A Dyson (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.dyson.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók, az oldalról vásárlók és a termékeiket regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

 

Név: Kávé & Hűtő Profi Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.

Adószám: 13798699-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-873801

Bankszámlaszám: Oberbank 18400010-03563961-60100019

Telefon: (+36) 1 248 0095

Fax: 06 1 248 0096

e-mail: info@khprofi.hu


Adatkezelés célja

 

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Honlap látogatóinak azonosítása, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatban (például elégedettségi felmérés, termékértékelés), hírlevél, akciók, vagy egyéb releváns információk küldése érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, vásárlóink, látogatóink elégedettségének növelése céljából.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a Szolgáltató Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.A kezelt személyes adatok köre

 

A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető.

 

Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, a Honlap böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

Felhasználónak a vásárlást megelőzően nem kell regisztrálnia, anélkül is összeállíthatja kosarát.

 


Regisztrációs adatok

 

A Honlapon bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez Felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük, melynek során kötelezően meg kell adnia az alábbi személyes adatokat:

●     keresztnév

●     saját e-mail cím

●     jelszó

A regisztrációt követően a Felhasználó további adatokat is megadhat a Szolgáltató számára.

●     vezetéknév

●     telefonszám

●     mobiltelefonszám

●     a szállítási adatok

●     számlázási adat

●     kapcsolattartóTechnikai adatok

 

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP-címe, MAC-azonosítója, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Cookie-k: a Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

●     hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

●     hogyan fogadhat el új cookie-kat,

●     hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

●     hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Adatbiztonság

 

A dyson.hu weboldal bármely, a weboldalak vagy a Dyson alkalmazások használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát eljuttatja a dyson.hu weboldalán vagy a Dyson applikációján keresztül, például ha a Felhasználó felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal, lead egy rendelést, regisztrál egy kapcsolódó terméket, kitölt egy felmérést, kérdőívet, nyereményjátékban vesz részt, vagy értékel egy terméket, akkor ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a dyson.hu – amíg a Felhasználó az adatai törlését nem kéri - nyilvántartsa és kezelje.

 

A regisztráció során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok: Egyes szolgáltatások igénybevételéhez (például termékének regisztrálása) Felhasználónak regisztrációs kérdőívet kell kitöltenie. A Szolgáltató a regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek hozzáférését nem engedélyezi. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján kötelezően megadandó adatok: Vezeték és keresztnév, valamint lakcím. A nem kötelezően megadandó adatok statisztikák készítésére,a szolgáltatások és a felhasználói élmény javítására használhatóak fel.

 

A Szolgáltató szerverei által automatikusan naplózott információk: a Szolgáltató szerverei automatikusan regisztrálják az oldal Felhasználóinak IP-címét, MAC-azonosítóját, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, és néhány más statisztikai információt.

 

A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, telefonszámokat) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veheti igénybe a Szolgáltató, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adhatja át.

 

A Szolgáltató az olvasói személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására vonatkozó valamennyi adatot, információt bizalmas adatként kezel.

 

A Szolgáltató az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

 

A kapcsolódó termékek regisztrációja során megadott adatok a Felhasználó kezdeményezésére kitörölhetőek.

 

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@khprofi.hu címre kérjük eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett.

 

;